Typy jazykových kurzů

Standardní kurz

Nazývaný též „základní“ je kurz o nižší intenzitě (15-20 lekcí týdně) a je zaměřen na rovnoměrný rozvoj všech základních jazykových dovedností – gramatiky, slovní zásoby a mluvení, psaní, poslechu a porozumění psanému textu.

Intenzivní kurz

Kurz s vyšší intenzitou (25-30 lekcí týdně) zahrnující kurz standardní a nadstavbové lekce většinou zaměřené na konverzační témata, přípravu ke zkouškám nebo další aspekty jazyka podle stávající úrovně účastníka.

Akademický semestr/rok

Dlouhodobý jazykový kurz (24-48 týdnů) určený studentům, kteří chtějí dosáhnout výrazného pokroku. Zpočátku bývá zaměřený na všeobecný rozvoj jazyka, jeho zakončení by mělo proběhnout jazykovou zkouškou (Cambridge, IELTS, TOEFL, Goethe, DELF, atd.)

Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám

Již z názvu vyplývá, že se jedná o jazykové kurzy určené pro studenty, jejichž cílem je dosažení uznávaného jazykového certifikátu. Většinou se jedná o intenzivní kurzy v kombinaci všeobecného jazyka a přípravy ke zkoušce. Často se jedná o dlouhodobější kurzy (9-12 týdnů)

Individuální kurzy/Kurzy v domě lektora

Intenzivní forma výuky „one-to-one“ pro motivované studenty, kteří chtějí učinit co největší pokrok v co nejkratším čase. Finančně nejnákladnější forma jazykových pobytů.

Kurzy pro učitele jazyků

Ve spolupráci s akreditovanými výukovými centry ve velkých městech po celém světě nabízíme širokou škálu rozvojových kurzů pro učitele, pro zkušené i nové učitele, pro rodilé i nerodilé mluvčí.

Kurzy pro mládež

Ve spolupráci s akreditovanými výukovými centry ve velkých městech po celém světě nabízíme širokou škálu rozvojových kurzů pro učitele, pro zkušené i nové učitele, pro rodilé i nerodilé mluvčí.

Rodinné kurzy

Spojení kurzů pro dospělé a kurzů pro mládež v případě, že rodiče (nebo některý z rodičů) chtějí strávit dovolenou se svými dětmi a zpříjemnit si ji jazykovým kurzem. Zatímco děti se mohou účastnit kurzů pro mládež, dospělí navštěvují kurzy pro dospělé. Odpoledne mohou mít společný program.

Business kurzy/kurzy pro manažery

Jazykové kurzy zaměřené na rozvoj jazykových schopností a dovedností v pracovním prostředí. Doporučeny jsou pokročilejším studentům (minimálně úroveň B1). Často se objevují v kombinaci s všeobecnými kurzy.

Kurzy PLUS

Jazykové kurzy v zahraničí spojené s aktivním vyžitím a poznáváním místní kultury. V nabídce najdete např. kurz+vaření, kurz+surf, kurz+jóga, kurz+tanec a mnohé další.