Pojištění

Pojištění je nezbytnou součástí jakéhokoliv cestovatelského dobrodružství. Všem účastníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, které zahrnuje následující:

Zdravotní pojištění

Standardní zdravotní pojištění je pro pobyt v zahraničí nedostačující. Ze zákonného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze nezbytné náklady spojené s léčbou a ošetřením pouze do výše, kolik by činily v ČR Proto všem účastníkům doporučujeme přídavné zdravotní pojištění po celou dobu pobytu v zahraničí.

Pojištění zodpovědnosti za škodu

Toto pojištění chrání pojištěného v případech kdy způsobil škodu jiným osobám. Nepodceňujte riziko. Bez tohoto pojištění nedoporučujeme nikam cestovat!

Pojištění storna a přerušení pobytu

Chrání před stornovacími poplatky před odjezdem a kryje také náklady při předčasném ukončení pobytu. Toto pojištění musí být provedeno hned jakmile zákazník obdrží potvrzení o zájezdu a potvrzení o přijetí na školu.

Volba pojišťovny

Je ve Vašem zájmu si zhora uvedená rizika pojistit. Pro volbu pojišťovny nejste ničím vázáni.