Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám

Již z názvu vyplývá, že se jedná o jazykové kurzy určené pro studenty, jejichž cílem je dosažení uznávaného jazykového certifikátu. Většinou se jedná o intenzivní kurzy v kombinaci všeobecného jazyka a přípravy ke zkoušce. Často se jedná o dlouhodobější kurzy (9-12 týdnů)

Kurzy jsou zaměřené především na zvládnutí zkoušek jako jsou FCE, CAE, PET, KET, IELTS, TOEFL.

Průběh kurzů bývá následující:

  • cvičení pro mluvenou část zkoušky - mluvený projev, délka mluvení, správné vyjadřování

  • nácvik poslechu - správný poslech a snaha porozumět mu

  • tipy a doporučení pro správné vyplňování testu, jak ušetřit čas při vyplňování, užitečné informace, literatura

  • popis nejčastějších chyb, odpovědi na nejčastější dotazy