Standardní kurz

Nazývaný též „základní“ je kurz o nižší intenzitě (15-20 lekcí týdně) a je zaměřen na rovnoměrný rozvoj všech základních jazykových dovedností – gramatiky, slovní zásoby a mluvení, psaní, poslechu a porozumění psanému textu.

Lekce probíhají převážně v dopoledních hodinách. v hlavní sezóně může výuka probíhat i v odpoledních hodinách. Lekce má délku jedné vyučovací hodiny - 45-60 minut. Výuka je uspořádaná do jednotlivých bloků. První blok obsahuje výuku nové gramatiky a rozšíření slovní zásoby. Druhý blok je věnován poslechu, porozumění textu a konverzaci, která je velmi důležitá. Na konci každého týdne probíhá opakování a testování dosažených znalostí.