Kurzy pro mládež

Mladí bývají nejčastějšími účastníky jazykových kurzů. Kurzy jsou proto sestavovány tak, aby odpovídaly této cílové skupině. Rodilí mluvčí a vhodné prostředí tak umožní studentům co nejefektivněji zvládnout naučit se jazyk.

Kurzy vybírají rodiče, kteří většinou umožňují svým dětem vzdělávat se. Bývá to investice jak finanční tak časová. Naučit se správně cizí jazyk bývá často dlouhodobé.

Studenti v kurzech pro mládež bývají rozděleni podle jejich jazykových dovedností a podle věku. Tímto se maximalizuje jejich výuka. Materiály pro výuku jsou vybírány právě podle věkové skupiny a rozdílných studijních požadavků.

Kurzy pro mládež lze rozdělit do tří základních skupin:

  • Kurzy pro děti a mládež ve věku 12-17 let

  • Kurzy pro teenagery ve věku 16-20 let

  • Kurzy pro dospělé ve věku 16 a více let

Všechny tyto kategorie jsou speciálně upraveny pro věkové složení účastníků, jak z hlediska náplně jazykových kurzů, tak i s ohledem na plánované aktivity a trávení volného času.