Aktivity a výlety

  • Volitelné předměty: Performing arts a Exam preparation
  • Výše uvedené jsou bezplatné
  • Filmové večery, karaoke
  • Prohlídka Oxfordu a jeho památek
  • Londýn, Brighton
  • Cambridge

VOLNÝ ČAS

Volný čas tráví stdudenti většinou společně formou odpoledních a večerních aktivit, exkurzí a víkendových výletů. Mezi aktivity patří filmové večery, diskotéky, fotbal, kvízy a různé tématické večery. Očekávat můžete rovněž dva celodenní a 3 půldenní výlety či exkurze týdně, ať už po Oxfordu a okolí anebo do blízkých měst, jako jsou Londýn, Brighton nebo Cambridge.