VOLNÝ ČAS

Londýn překypuje možnostmi, jak trávit volný čas, a to zvláště kulturním vyžitím. Pamětihodnosti, muzea, galerie, památky či kulturní sály jdou jeden za druhým, aniž by se navzájem podobaly, takže v nabídce je to nejklasičtější, které sousedí s tím nejvíce extravagantním. Také sportovci si vyberou mezi mnoha víceúčelovými sportovními komplexy, jež se nacházejí ve městě i na předměstích. Škola organizuje zájmové činnosti a společenské akce a napomáhá tak vytvořit mezi studenty ducha sounáležitosti i mimo vyučování. Ti pak mají možnost mluvit anglicky ve zcela přirozených situacích.