Užitečné tipy

O MĚSTĚ

Někdejší metropole německé Falce je bezpochyby romantickým městem. Za svoji jedinečnou atmosféru však město nevděčí jen zbylému baroknímu opevnění a poezii těch, které město inspirovalo. V Heidelbergu byla založena první univerzita na německém území, a to roku 1386, která dnes patří k nejrenomovanějším univerzitám na celém světě. Partnerským městem Heidelbergu, jenž je celosvětově uznávaným střediskem vědy a techniky, je neméně slavné anglické město Cambridge. Třebaže za své dobré jméno vděčí město především univerzitním učencům a vzdělancům (Helmholtz, Bunsen, Kuno Na zámek do Heidelbergu, který byl pět století rezidencí kurfiřtů, zavítalo mnoho umělců období známého v německých kulturních dějinách pod označením „Sturm und Drang“ (bouře a vzdor), mezi nimi například Clemens a Bettina Brentano, Achim von Arnim, Goerres, ale také mistři romantismu, z nichž nelze nezmínit Johanna Wolfganga von Goethe. Fischer či Max Planck) je také významným hospodářským centrem – společně s městy Mannheim a Ludwigshafen tvoří průmyslovou zónu v oblasti mezi řekami Rýn a Neckar. Nelze však opomíjet fakt, že soulad mezi vysokým vzděláním a průmyslem tu panoval odjakživa. Heidelberg je město krásné a vážné, ale nebojte – i o zábavu se tu umějí postarat. Co byste řekli třeba koncertu na zámeckém nádvoří nebo bujarému studentskému večírku? Heidelberg je důležitým kulturním, hospodářských a vědeckým centrem, je to město romantismu a oslav, které vás jistě okouzlí.