O MĚSTĚ

Kapské město, ráj jižní Afriky, ležící na pomezí Atlantského a Indického oceánu, se rozkládá na úpatí hor, které dosahují až 1000 m. n. m. Život je zde levný a hlavně zpestřený místní hudbou a vínem. Tvoří tak působivý vstup do tohoto kosmopolitního a čilého místa, které Vás bez zábran ukonejší svými rytmy a zpěvy na každém rohu a získá si Vás svou excentrickou faunou a bujnou flórou, mimořádnými svahy porostlými vinnou révou a velkými surfařskými plážemi. Pohnutá koloniální historie se projevuje i v rozmanité architektuře, která zrcadlí všechny tradice a kultury, jež napomohly rozvoji města. Zatímco různé národy a generace se společně snaží zvládat budoucnost, Kapské Město jako takové se se svými početnými restauracemi, obchody, uměleckými galeriemi, muzei a zahradami v nejoblíbenějších čtvrtích již definitivně stalo moderním městem. A mimoto i okolí města Vás jistě bude svádět k mimořádné návštěvě safari nebo k nejrůznějším výletům.