O MĚSTĚ

Podle místní legendy se traduje, že název města vznikl odvozením ze slov „the mouth of the port“ čili „the port's mouth“, což znamená „ústa přístavu“. Dnes se táhne v délce několika kilometrů podél říčního kanálu.

Původně šlo o skromný anglosaský rybářský přístav, který se postupem doby proměnil ve vojenské město a ještě později se stal jedním z nejsilnějších opěrných bodů námořních bojových sil v dějinách. Rodiště Charlese Dickense a Petera Sellerse je dnes moderním městem, kde se rozhodně nebudete nudit. Kromě obdivuhodných sbírek válečných lodí, mezi nimiž najdete i slavnou HMS Victory, a muzea mořeplavectví tu na vás čeká také řada kulturních a sportovních akcí.