O MĚSTĚ

Toronto, v jazyce Indiánů Tarantua, se nachází na břehu jezera Ontario. Jde o multikulturní metropoli s 5 milióny obyvateli, jejichž převážnou část tvoří imigranti, a které žije v rytmu velmi početné studentské komunity.

Toronto má futuristickou koncepci rozvoje; je výjimečné v bohatosti kulturní nabídky, pro své obchodní centrum, které z něj činí ekonomicky nejvýznamnější město Kanady, a pro svůj legendární noční život. Pokud tam přijedete v září, nenechte si ujít mezinárodní filmový festival. Město je často citováno jako nejpříjemnější na světě a skutečně nabízí vše příjemné, co může nabídnout malá metropole na břehu jezera. Je potřeba vystoupit až na vrchol CN Tower, aby bylo skutečně možno docenit její velikost.